اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

اهمیت روزافزون دانش دفاعی -  امنیتی و نقش بنیادین آن در تحقق سلامت و حفاظت از ارکان، کارکردها و بنیان­های نظام سیاسی و تفکر راهبردی حاکم بر جمهوری اسلامی، می­طلبد که ضمن اهتمام به روش ­شناختی این دانش و نقد و ارزیابی نتایج و دستاوردهای آن؛ با تلاش مضاعفی در استخراج مبانی و دیدگاه ­های اسلامی در حوزه علوم انسانی پرداخته شود. بنابراین تولید دانش در این حوزه از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است.

چشم انداز فصلنامه

- ارائه بنیان های علمی و نظری مکتب دفاعی - امنیتی اسلام

- ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در خصوص آراء و نظریات دفاعی - امنیتی

- نقد نظریات رایج و متعارف در خصوص مسائل امنیتی و ارائه الگوی نظری بومی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل دفاعی - امنیتی

- واکاوی و تبیین مسائل ملی، منطقه ای و بین المللی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب دفاعی - امنیتی اسلام.

- توسعه فرهنگ دانشی مقاومت و دفاع اسلامی

- اندیشه‌ورزی و تفکر جمعی در حوزه دفاع و امنیت اسلامی

- سیاست گذاری در حوزه دفاعی - امنیتی جامعه اسلامی