دفاع هوشمند ایرانی مبتنی بر معنویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

قدرت معنویت در دفاع مقدس کارایی خود را به‌خوبی نشان داد، اما همچنان نقش عوامل معنوی در دفاع، مخصوصاً دفاع هوشمند به‌روشنی تبیین نشده است. بدین سبب مسئله تحقیق حاضر بررسی ماهیت، ابعاد، مؤلفه‌ها، عناصر و تأثیر معنویت در دفاع هوشمند ایرانی است؟ یافته­های تحقیق مبتنی بر روش توصیفی، گویای آن است که دفاع هوشمند، ترکیبی از دفاع سخت (توان دفاعی نظامی)، نیمه‌سخت ـ نیمه‌نرم (توان دفاعی اقتصادی و علم و فناوری) و نرم (توان دفاعی سیاسی و فرهنگی) است. در دفاع هوشمند ایرانی هر‌یک از مؤلفه‌های معنوی اعتقاد به خداوند متعال، اعتقاد به معاد، باورداشتن به ولایت معصومان‰، اعتقاد به جهاد، اعتقاد به امدادهای غیبی، اعتقاد به رهبری و ولایت فقیه، باورمندی به حقانیت رزمندگان اسلام و اعتقاد به نصرت الهی با تفکر دفاعی پیوندی مستقیم، مثبت و فزاینده دارند؛ یعنی افزایش هر‌یک از متغیرها، به افزایش توان دفاعی می‌انجامد. در همین راستا اعتقاد به خداوند متعال با رعایت ولایت‌مداری؛ باور به معاد با بهره‌مندی از شعائر اسلامی؛ اعتقاد به ولایت معصومان‰ با بهره‌گیری از شعائر اسلامی‌؛ اعتقاد به جهاد با ایجاد تصویر مقدس و ارزشی از دفاع و نیز باورمندی به حقانیت رزمندگان با بهره‌مندی از شعائر اسلامی بیشترین ارتباط را دارد.

کلیدواژه‌ها


قران کریم.
آشنا، حسام الدین(1390)، درآمدی بر قدرت هوشمند، مطالعاتی برای جمهوری اسلامی ایران، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
ازکیا، مصطفی و دربان(1382)، روش‌های کاربردی تحقیق، تهران، انتشارات کیهان.
بهداروند، محمدمهدی(1392)، بررسی و مستندسازی ویژگی‌های روحی و معنوی مشترک رزمندگان در دوران دفاع مقدس و اکتشاف راهبردهای آن و ارائه پیشنهادهای لازم(پروژه تحقیقاتی) مرکز تحقیقات.
جوانی، یدالله، «نقش معنویت در تولید قدرت ملّی»،http://tooba.net/Articles/Show/46/1.
حیدری، کیومرث(1390)، دفاع ملی و همه جانبه با بهره‌گیری از تجربیات نبردهای اخیردرمناطق پیرامونی کشور، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، گروه مطالعات امنیت ملی، تحکیم اقتدار (راهبردها و روندها)، انتشارات داعا.
رشید، غلامعلی(1390)، جزوه درسی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
دهخدا، ایرج(1377)، لغت‌نامه دهخدا، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه لغت‌نامه.
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش(1366)، نظام دفاعی اسلام، تهران، سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش.
سیگومپرت، دیوید و لاکو، اروینگ و پرکینز، جاستین(1377)، جنگ هوشمند، ترجمه کریم صارمی و مسعود منزوی، تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
فلاح احمد چالی، حسن، «معنویت اقتدار و پیروزی در نبردهای نامتقارن»، http://tooba.net/Articles/Show/55/1.
گلکاریان، داود و کمالی، محمدرضا(1392)، نقش قدرت معنویت در تفکر فرمانده هان و رزمندگان در دفاع همه جانبه، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
مرادیان، محسن(1385)، راهنمای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی، تهران، انتشارات راشا.
ـــــــــــــــــ (1393)، مبانی نظری امنیت، تهران، دانشکده علوم و فنون فارابی.
مصباح یزدی، ‌محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیŠ، 1377.
مطهری، مرتضی(1387)، مجموعه آثار، تهران، صدرا، بی‌تا.
ملکیان، مصطفی(1379)، دین و معنویت در پروسه جهانی شدن، تهران، همبستگی، ش 78، 22 دی.
ـــــــــــــــــ (1380)، راهی به رهایی، تهران، مؤسسه نگاه معاصر.
ـــــــــــــــــ (1381)، معنویت، گوهر ادیان، مجموعه مقالات سنت و سکولاریسم، تهران، صراط.
نصر، سیدحسین(1381)، معرفت و معنویت، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران، سهروردی،.
 
 Cousins, Ewert, (1985), World Spirituality: An Eccynlopedic History of the Religion Quest. New York, Crossroad.
Elkins, David, (2000), Beyond Religion, Towards a humanistic Sprituality, chapter 16, p 201, in Kirk J.Schneider James F.T.Bugental, The Handbook of humanistic Psychology, edges in Theory Research and Practice, London, Publications.
King, URSALA, (1997), Sprituality in A New Handbook of Living Religions, Blackwell.
Kramer, S.& et al (2001), Motivation, available at www.psy.ir.
Labuc, S (1991), Cultural and Socital Factors in Military Organization, New York, John Wiley.
Manning, F.J (1991), Morale, Cohesion and Espit de Corps, New York, John Wiley & Sons.
Rees, W.L, (1969), Dictionary of Philosophy and Religion,Willaim L,New Jersey: Humanities.