مبانی روایی نرمش قهرمانانه با دشمن در سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

چکیده

نرمش قهرمانانه با دشمن بر اساس مبانی روایی، از جایگاه ویژه­ ای برخوردار است، تا جایی که در طول تاریخ و گذر زمان منشأ خیرات و برکات و تغییر و تحولات مثبتی بوده است؛ ازاین‌رو، بررسی و تحلیل آن، دستاوردهای فراوانی را در اختیار ما خواهد گذاشت. این مقاله در پی آن است با کاوشی دقیق، مبانی روایی نرمش قهرمانانه را بررسی نموده و به مطالبی همچون تبیین مفاهیم مربوط، ضرورت نرمش قهرمانانه و راهبردهای «عزت»، «حکمت»، «مصلحت»، «تقیه»، «عقلانیت»، «تدبیر» و ... بپردازد، از این رهگذر مبانی روایی نرمش قهرمانانه بررسی شده و پاسخی درخور به نیاز کنونی در تبیین عمیق ابعاد نرمش قهرمانانه از منظر روایات ارائه گردید. یافته­ های تحقیق گویای آن است که راهبرد نرمش قهرمانانه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده‌ در دیپلماسی نظام ایفا نماید؛ به‌گونه‌ای که هم امکان مانور و انعطاف هوشمندانه را فراهم آورد و هم مانورها و انعطاف‌های لازم را برای مردم انقلابی و ارزشی قابل فهم ‌سازد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
نهج البلاغ، سید جعفر شهیدی (1378)، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى‏.
آمدی، تمیمی، عبدالواحد (1366).‏ شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران،نشر دانشگاه تهران.
ابن ابی فراس، ورّام (بی تا). مجموعه ورّام (تنبیه الخواطر)، چ1، قم، مکتبه فقیه‏.
ابن‌بابویه (صدوق)، محمد‌بن‌على (1386).‏ علل الشرائع، قم، نشر کتابفروشی داوری.
ـــــــــــــــــــــــ (1413).‏ من لایحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفارى، چ2، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
ابن علی طبرسی، احمد (1403). الإحتجاج على أهل اللجاج‏، چ1، مشهد، نشر مرتضى‏.
ابن فارس، احمد (بی تا).  معجم مقاییس اللغه. چ1، قم، مکتب الاعلام الاسلامی‏.
ابن‌منظور، جمال‌الدین محمد‌بن‌مکرم (1414). لسان العرب، چ3، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر.
ابوالفضل شکوری (1377)، فقه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
حسینی، منصور (1392)ف کیهان فرهنگی.
خمینی [امام]، سیدروح‌الله (1378). صحیفه امام،تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی‚.
جوهری، إسماعیل بن حماد (1407) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور العطار، بیروت، دارالعلم للملایین.
 راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1383)، المفردات فی الفاظ القرآن، قم، نشر طلیعه نور.
زمخشرى، محمود (1407). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چ3، بیروت، نشر دار الکتاب العربی.
شرتونی، سعید خوری (1385)، اقرب الموارد، قم،انتشارات اسوه.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1417). المیزان فی تفسیر القرآن، چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
طبرسى، فضل‌بن‌حسن (1372). مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
عاملی، شیخ حرّ (1409). وسائل الشیعة، چ1، قم، آل البیت‏.
عمید، حسن(1379)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر.
فیروز آبادی، محمد بن یعقوب (بی تا). القاموس المحیط، بیروت،مؤسسة الرسالة.
کلینى، محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق‏ (1407). الکافی، تحقیق و تصحیح على‌اکبر غفارى و محمد آخوندى، چ4، تهران، نشر دارالکتب الإسلامیة.
مجلسى، محمدباقر( 1403). بحار الأنوار، چ2، بیروت،نشر دار إحیاء التراث العربی‏.
مصطفوی، حسن (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مکارم شیرازى، ناصر (1374). تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
نوروزی، دکتر محمد تقی (1385). فرهنگ دفاعی- امنیتی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهشهای مدیریت، انتشارات سَنا.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آرشیو بیانات امام خامنه‌ای؛ (http://www.leader.ir).
نرم افزار جامع الاحادیث، علوم کامپیوتری نور.
نرم افزار جامع التفاسیر، علوم کامپیوتری نور.
نرم افزار جامع فقه اهل‌بیت‰.
نرم افزار حدیث ولایت، ویراست دوم.
نرم افزار مجموعه آثار امام خمینی‚.
آلوسی،شهاب‌الدین(1374ش/1416ق).روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم،بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏.
نهج الفصاحه:مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم….
ترجمه ابولقاسم پاینده،تهران،سازمان انتشارات جاویدان،1361.